Leire Darretxe Urrutxi

Leire Darretxe Urrutxi

LeireDarretxe Urrutxi

Sobre mi

Professora agregada. Doctora en Pedagogia (2010), pedagoga, màster en Educació Especial i diplomada en Magisteri d’Educació Infantil. També s’ha format en un curs biennal sobre la pràctica psicomotriu educativa i curs d’especialització en Atenció Primerenca. Des del 2005 és docent i investigadora en el Departament de Didàctica i Organització Escolar a la Universitat del País Basc/Euskal Herriko Unibertsitatea. Les seves recerques han aprofundit en diverses matèries relacionades amb l’àmbit de la inclusió educativa i social, concretament en l’acció comunitària i col·lectius en situació de vulnerabilitat com per exemple la infància en situació de desprotecció i les persones amb malalties estranyes. Ha participat i continua participant en diversos projectes de recerca (UFI en Educació, Cultura i Societat; Grup Acreditat Categoria A Govern Basc; Grup consolidat de la UPV/EHU; R+D+i; Universitat-Societat; Erasmus+; OTRIs), així com diversos projectes d’innovació educativa i un d’ells de la modalitat grup especialitzat. Ha realitzat diverses estades com a professora visitant a Espanya (Sevilla, Vigo), UK (Sheffield, Exeter, Southampton), Holanda, l’Equador i Xile. Compta amb un sexenni de recerca reconegut per la CNEAI i tres quinquennis.

 

https://kideon.eus/és

@ldarretxe