María de los Ángeles Olivares García

María de los Ángeles Olivares García

María de los ÁngelesOlivares García

Sobre mi

María de los Ángeles Olivares García és mestra d’educació infantil, doctora en psicopedagogia i professora del Departament d’Educació de la Universitat de Còrdova. Participa en el Grup de Recerca SEJ-614 (INCIDE, Infància, Ciutadania, Democràcia i Educació) i en la Xarxa d’Infantil RIECU (Escola-Centre de Professorat-Universitat). És investigadora principal del projecte «FEDER-UCO. Anàlisi de la intervenció socioeducativa amb menors migrants no acompanyats a la província de Còrdova: reptes davant la seva inclusió socioeducativa i transició a la vida adulta» (MEINCLUSO). És experta en estudis de gènere i forma part del projecte «INFA-CIENCIA. De les nenes d’avui a les científiques de demà» i coautora del «Mapa d’Experiències Educatives: Còrdova, amb ulls d’Infància» (MECOI).