Capoeira a l’escola: una experiència d’empoderament

Avui us presentem una experiència d’ensenyament a través de la capoeira, una tècnica corporal barreja de lluita, joc i dansa, típicament brasilera però que com descobrirem és herència de les comunitats afrodescendents. Es caracteritza pels seus cops i moviments desequilibrants i traumatitzants, així com per l’ús de variacions de moviments d’atac i defensa a terra o l’aire, i perquè els capoeristes aprenen no només a lluitar, sinó també a tocar instruments típics i cantar.

Concretament, a l’article «Capoeira en la escuela. Afirmación de la negritud brasileña» podem conèixer una experiència real de la seva aplicació amb estudiants d’una escola pública de la ciutat de Victoria, a l’estat de “Espíritu Santo” (Brasil), a través d’un breu retall d’aquesta vivència, l’objectiu de la qual va ser introduir elements sobre la capoeira y la seva pràctica, que es materialitza en un saber relacionar-se per mitjà del joc, dels càntics i del que pot el cos al seu interior.

Per treballar aquest tema amb l’alumnat, es proposa una gran varietat d’activitats entre les que trobem presentar a l’alumnat la història de la capoeira a Brasil, veure vídeos sobre el tema i després discutir amb l’alumnat alguns aspectes de la seva història, i fins i tot fer una posada en escena de la història i dels moviments de la pràctica a través de simulacions i jocs.

Podeu conèixer més detalls de les sessions i recursos utilitzats en aquesta experiència a la Revista Tándem nº80 o fent clic aquí.

Cob Ta080.indd