Ciència a l’ESO: Com afecta la contaminació de l’aire a la nostra salut?

La revista Alambique és una publicació centrada en la Didàctica de les Ciències Experimentals (Biologia, Geologia, Ciències de la Terra, Química i Física), on podreu trobar articles de reflexió i propostes pràctiques sobre una gran varietat de temes relacionats amb aquestes àrees de coneixement.

Un bon exemple és «¿Cómo afecta la contaminación del aire a nuestra salud?», on Caterina Solé (UAB) ens presenta les activitats clau d’un projecte de ciència ciutadana escolar sobre la contaminació atmosfèrica i els seus efectes sobre la salut humana, concretament per a 3r d’ESO.

Mitjançant la seva descripció es pretén reflexionar sobre la necessitat d’explorar aquestes idees amb l’alumnat, així com sobre el fet d’involucrar-se en una investigació científica real sobre els efectes de les partícules contaminants en suspensió a l’aire a la capacitat d’atenció de les persones, on fins i tot l’alumnat ha dissenyat els seus propis instruments de recollida de dades.

A més, a l’article hi podem trobar les seqüències d’activitats dels diferents mòduls del projecte, cadascun amb el seu propi objectiu:

  • M1: Comprendre què és la contaminació atmosfèrica causada per les partícules sòlides (Entenem què i com és la contaminació atmosfèrica)
  • M2: Comprendre quins són els efectes de la contaminació sobre la salut de les persones (Explorem la relació entre contaminació i salut)
  • M3: Que l’alumnat dissenyi la seva pròpia indagació sobre la contaminació atmosfèrica a l’institut

Podeu trobar aquesta experiència recollida dins del nº112 de la Revista Alambique o fent clic aquí.

Cob Al112.indd