Dia Escolar de la No-violència i la Pau

El 30 de gener se celebra el Dia Escolar de la No-Violència i la Pau (DENIP), commemorant la mort de Mahatma Gandhi, gran defensor de la resistència no violenta.

Aquesta data s’ha convertit en una gran oportunitat per reflexionar sobre la importància d’una educació per a la tolerància, la solidaritat, el respecte als Drets Humans, la no-violència i la pau, i que podem treballar amb l’alumnat a través de propostes a nivell d’aula o centre que promoguin el diàleg i la comprensió entre les persones.

Per intentar fer-ho realitat, a continuació compartim amb vosaltres una selecció de continguts sobre el tema, des d’històries motivadores a propostes pràctiques per a l’aula, perquè pugueu treballar-ho amb el vostre alumnat a les diferents etapes educatives:

Entrades al blog

Propostes per a l’aula

  • Construir la no-violència des del zero-tres (Revista Guix d’Infantil). Amb freqüència ens alterem per l’excés d’impulsivitat d’alguns infants. La inhibició excessiva també ha d’ocupar la nostra atenció. El recorregut dels tres primers anys és clau per construir l’equilibri personal.
  • Resolució de conflictes (Revista Guix). Els conflictes són inherents a les relacions humanes. La convivència en el si de qualsevol institució formal o informal comporta la possibilitat que es produeixi desacord o xoc entre persones.
  • Projecte Canvia el xip. (Revista Guix). Implantació d’un projecte de resolució de conflictes que cerca un canvi de mentalitat en la manera d’actuar del professorat, tot proporcionant un recurs més en la manera d’expressar-se i de procedir de l’alumnat davant de qualsevol problema que se li plantegi.
  • Mediació educativa: l´aprenentatge de la convivència. (Dossier). Experiència realitzada per implementar la mediació educativa contextualitzada -inserida en el pla de convivència, juntament amb altres programes que doten l’alumnat d’habilitats de gestió emocional, de conflictes i de comunicació-, millorant la convivència i prevenint el “bullying”.
  • Crear una ficción sonora en defensa de la paz. (Revista Eufonía). La proposta didàctica mostra el desenvolupament d’un projecte que fomenta un esperit de pau i que desenvolupa competències com la lingüística, la tecnològica, aprendre a aprendre, l’esperit emprenedor o la relativa a consciència i expressions culturals.
  • Mujeres que construyen la paz. (Revista Íber). En molts punts del planeta hi ha dones que treballen per la pau- Al respecte, veurem diversos exemples, com el de les Dones de Negre i altres col·lectius de dones africanes i llatinoamericanes.

Llibres

Entre tots i totes podem abraçar la no-violència i treballar units en la construcció d’un món més pacífic.