Propostes per al Dia Mundial de la Ràdio

El Dia Mundial de la Ràdio (13 de febrer) és una celebració proclamada per la UNESCO (Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura) des del 2011, amb què es commemora el naixement de la ràdio de les Nacions Unides el 1946. Podeu conèixer més sobre el tema aquí.

La ràdio pot ser un recurs amb un gran potencial a l’aula ja que el seu ús ens permet estimular la creativitat, treballar habilitats de comunicació tant escrites com orals, promou el treball en equip i fins i tot ens pot ajudar a fomentar la investigació i el pensament crític entre el nostre alumnat. A més, aquesta celebració és una gran oportunitat que podem aprofitar per reconèixer i valorar l’impacte positiu que la ràdio té a les nostres vides, fomentant la llibertat d’expressió i l’accés a la informació.

A continuació, compartim amb vosaltres algunes propostes pràctiques per aplicar a l’aula i fer servir aquest mitjà de comunicació tan fascinant. Hi trobareu experiències tan diverses com la creació d’un programa de ràdio a la biblioteca escolar, l’ús de la ràdio per treballar les fake news i fins i tot una experiència amb l’objectiu de millorar la convivència en un centre.

Us animeu a aplicar-ne alguna al vostre centre?

La biblioteca escolar té capacitat per generar oportunitats d’aprenentatge que combinin el foment de la lectura i la tecnologia i que, a més a més, potenciïn la imaginació i la creativitat de l’alumnat a través dels mitjans de comunicació. Aquest és el cas del programa de ràdio Amb gust de llibres, de la Biblioteva del col·legi Sant Andreu, situat a Badalona.

Presentem un projecte l’objectiu del qual és que els estudiants elaborin un programa radiofònic en el qual desvelin una notícia falsa i expliquin les claus per distingir les notícies veritables de les que no en són.

S’hi descriu una experiència de cinc anys de ràdio escolar en directe durant els esbarjos que perseguia l’objectiu de millorar la convivència en un centre molt determinat per l’exclusió social. El projecte es basa en la participació i el treball en equip mitjançant una metodologia dialògica que situa l’estudiant al centre per projectar lideratges positius, individuals i de grup, amb la inclusió com a principi clau.

Es presenten dues activitats per a la planificació, l’organització i la posada en marxa d’un programa de ràdio en un centre educatiu al tercer curs de l’ESO. En tercer lloc, es presenta una activitat d’avaluació sobre les competències digital, social i cívica, sentit de la iniciativa i esperit emprenedor, i consciència i expressions culturals, mitjançant l’enregistrament i l’edició dels podcasts d’un programa de ràdio.

També et pot interessar…

10 Ideas Clave. Educar en medios de comunicación. La educación mediática (Alba Ambròs, Ramón Breu)

Ic015d