Continguts Gráo

AICLE: integració de llengua estrangera, continguts i competències

La posada en marxa de programes educatius que utilitzen la metodologia AICLE, d’aprenentatge integrat de llengua i continguts, comporta una oportunitat única per millorar la competència comunicativa de l’alumnat. Això no obstant, per desenvolupar-ne tot el potencial, cal assumir un enfocament de treball que integri i desenvolupi les competències bàsiques que apareixen en el currículum.

També us pot interessar: