Continguts Gráo

Aprendizaje productivo

En aquest capítol es tracta d’una manera clara i precisa l’origen del mètode de l’aprenentatge productiu i la seva fonamentació teòrica, se’n revisa l’evolució i se’n destaquen les competències específiques i més adequades, a la vegada que es proposen pautes per aplicar-lo a l’aula i afavorir, així, l’aprenentatge per competències. Es tanca el capítol amb diversos exemples aplicats a cada etapa i des de l’enfocament de diverses àrees curriculars.

També us pot interessar: