Continguts Gráo

Ecoconreus escolars.

Aprofitant l’avinentesa de la instal·lació en el municipi de la planta de compostatge i l’abocador comarcal del Segrià, la nostra escola va iniciar un projecte d’educació en la sostenibilitat, amb l’objectiu d’aconseguir sensibilitzar l’alumnat i les seves famílies de la responsabilitat que tots tenim en la gestió adequada del nostre entorn, mitjançant la creació d’una miniplanta de compostatge i d’un hivernacle.

També us pot interessar: