Continguts Gráo

Educar per comprendre el món i transformar-lo

Les experiències d’aprenentatge servei i educació per a la justícia global són projectes en els quals nens i nenes reflexionen sobre desigualtats i conflictes que es pateixen al món en què vivim, alhora que se’ls convida a implicar-se en aquesta realitat per canviar-la tot practicant accions concretes al seu entorn més proper. L’article presenta aquestes propostes com una doble oportunitat, múltiples possibilitats i alguns reptes per a l’educació primària.

També us pot interessar: