Continguts Gráo

La evaluación psicopedagógica del alumnado que tiene dificultades de comunicación y lenguaje

En aquest capítol es pretén fer una lectura del tema de la comunicació, del llenguatge i del desenvolupament de la comunicació des del context escolar. És a dir, des d’un context que acull l’alumne en un període clau del seu creixement com a persona i, per tant, necessita aprendre a parlar i comunicar-se, al mateix temps que necessita parlar i comunicar-se per aprendre. Així mateix, s’aborda el desenvolupament comunicatiu en el context escolar i s’exposen pautes i criteris per a l’avaluació de les funcions comunicatives. Es conclou el capítol amb estratègies pròpies per a la intervenció psi…

També us pot interessar: