Continguts Gráo

Mirem el barri des de la geometria

Aquesta experiència s’emmarca dins dels tallers que s’organitzen a primària a l’escola La Llacuna del Poblenou. El que exposem és una experiència de treball que proposa, a nens i nenes de segon i tercer de primària, mirar l’arquitectura del Poblenou de Barcelona des de la geometria, endinsant-los en la història i en les grans transformacions que s’estan vivint al barri.

També us pot interessar: