Continguts Gráo

Qualitat? De quina qualitat parlen? Algunes reflexions sobre la futura Llei de qualitat.

La nova llei d’educació que proposa el Govern central s’ha plantejat com una llei polèmica. L’article realitza algunes reflexions sobre l’esborrany de la futura llei posant l’èmfasi, no tant en els seus aspectes parcials, sinó en el model ideològic que hi ha en el futur text legislatiu i que és el que possibilita les diverses propostes de canvi de la llei anterior.

També us pot interessar: