Continguts Gráo

Recursos per a la pràctica: Les noves tecnologies en educació infantil.

Cal tenir en compte que les noves tecnologies no són un fi en si mateixes, sinó que constitueixen una eina per a l’assoliment dels objectius propis de l’etapa. Per tant, només caldrà aprendre’n aquells procediments imprescindibles per a la seva utilització, en relació amb l’activitat que es desitja realitzar. El fonamental és la seva utilització, no el coneixement que se’n tingui.

Contingut només disponible per a subscriptors


Accedeix a aquest article individual per només

2.88 IVA incluido

Descobreix tot el nostre contingut sense límits

Des de 9.9 IVA incluido

També us pot interessar: