La competencia digital del profesorado

Cursos 75h-125h

Resum

75h | Reconegut | Bonificable

Descripció
Aquest curs pretén reflexionar sobre l’ús de les eines i tecnologies per a la informació i la comunicació a partir de l’estudi dels principals recursos audiovisuals i didàctics i analitzar els entorns virtuals de treball i d’aprenentatge col·laboratiu, amb la finalitat de millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge i potenciar l’assoliment de la competència digital del docent -i en extensió de l’alumnat- en totes les seves vessants.

Metodologia
El curs està conformat per quatre unitats didàctiques pensades amb un ordre coherent i progressiu. El contingut del curs se li presenta a l’alumne a través d’activitats i el material conceptual (lectures d’articles, de capítols de llibres, visionats de vídeos, d’imatges, etc.) apareix com a recurs, necessari i significatiu, per resoldre-les.

La seqüència formativa es divideix en activitats d’ensenyament-aprenentatge,que promouen el procés d’autoreflexió i garanteixen l’assoliment dels objectius d’aprenentatge previstos. Aquesta seqüència presenta dos tipus d’activitats en funció del tipus de treball que requereixin per part de l’alumne: algunes són autoformatives amb retroacció i altres impliquen seguiment i feedback per part del tutor i companys de curs.

Certificació
En finalitzar el curs els alumnes rebran un certificat de realització del mateix. Els alumnes que siguin docents de Catalunya podran descarregar-se el certificat des de la intranet de l’XTEC. La resta d’alumnes rebran un certificat emès per l’Associació Graó per a la Formació.

VOLS MÉS INFORMACIÓ?

Personalització del contingut