Competència en la iniciativa personal i l'esperit emprenedor