3-2 Ideas Clave. El desarrollo de la competencia matemática

E-premium llibres - Número: 7 (juliol 08)

ISBN / EAN : 9788478276301 - ISBN / EAN PDF: 9788478278411 - ISBN / EAN EPUB: 9788499808659

0,00 IVA incluido

Despeses d'enviament gratuïtes

Productes digitals no tenen despeses d'enviament

Presentación

Personalització del contingut

Resum

Reflexiona sobre la diferència entre dues maneres diferents d’enfocar l’ensenyament de les matemàtiques: les matemàtiques com a àrea de coneixement del currículum de l’educació i/o les matemàtiques com a competència clau o bàsica per a l’aprenentatge. D’estructura clara, a més a més de les idees que proposa per al desenvolupament de la competència matemàtica, el llibre incideix en la importància de la innovació i el canvi per millorar la capacitació docent. Les idees clau plantejades ajuden a respondre preguntes com ara: · Quina és la raó que justifica la presència de les matemàtiques en el currículum? · Des de quina perspectiva han de definir-se les finalitats que ha d’aconseguir l’ensenyament de les matemàtiques? · Per què ha de centrar-se l’ensenyament de les matemàtiques en el desenvolupament de la competència matemàtica i què hem d’entendre per competència matemàtica? 

Etapes

General