Geografía e Historia. Complementos de formación disciplinar

Complementos deformación disciplinar

E-premium llibres - Número: 81 (juliol 11)

ISBN / EAN : 9788499800912 - ISBN / EAN PDF: 9788499803562 - ISBN / EAN EPUB: 9788499808161

ePremium Libros

25,5024,22 IVA incluido

Despeses d'enviament gratuïtes

Productes digitals no tenen despeses d'enviament

Les bases epistemològiques i metodològiques especialment rellevants en una concepció didàctica en la qual els continguts educatius condicionen els processos metodològics. S'analitzen els currículums des d'una perspectiva crítica. Dos capítols, dedicats, un a la història de la didàctica i l'altre a l'estat de la qüestió d'aquest coneixement pedagògic.

Personalització del contingut

Resum

L’objectiu fonamental d’aquest volum, dedicat a la Història, la Geografia i altres ciències socials, és exposar les bases epistemològiques i metodològiques de les diverses disciplines que s’incorporen a l’educació secundària obligatòria i al batxillerat. Es tracta d’un coneixement especialment rellevant en una concepció didàctica en què els continguts educatius condicionen els processos metodològics. També s’analitzen els currículums des d’una perspectiva crítica. Per acabar, s’inclouen dos capítols, el primer aborda la història de la didàctica, i el segon, l’estat de la qüestió sobre aquest coneixement pedagògic.