Integrar la evaluación formativa en la enseñanza

Técnicas para usar a lo largo de toda la trayectoria escolar

Educación basada en evidencias - Número: 5 (juny 24)

ISBN / EAN : 9788412855944 - ISBN / EAN EPUB: 9788412855968

Resum

Presenta una guia pràctica basada en cinc estratègies clau per realitzar una avaluació formativa: Aclarir, compartir i comprendre les intencions d’aprenentatge i els seus criteris d’èxit; dissenyar discussions, tasques i activitats que proporcionin evidències d’aprenentatge; lliurar retroalimentació que permeti als estudiants avançar; fomentar que els estudiants es vegin com a recursos d’aprenentatge per a uns altres i promoure que els estudiants es visualitzin com a amos del seu propi aprenentatge.

S’ofereixen descripcions i tècniques pràctiques per a implementar aquestes estratègies, juntament amb pautes de reflexió, fulles de planificació de classes i fulles d’observació de parells per a una implementació efectiva.

28,0026,59 IVA incluido

Aquest producte té enviament gratuït

S'ofereixen descripcions i tècniques pràctiques per implementar aquestes estratègies, juntament amb pautes de reflexió, fulls de planificació de classes i fulls d'observació de parells per a una implementació efectiva.

Personalització del contingut