La escuela en la comunidad. La comunidad en la escuela

Acción Comunitaria y Socioeducativa - Número: 6 (octubre 07)

ISBN / EAN : 9788478275182 - ISBN / EAN PDF: 9788499801025 - ISBN / EAN EPUB: 9788418627439

Resum

L’escola necessita obrir-se a la comunitat per poder complir eficaçment i eficientment una funció educativa i social. Les comunitats, per la seva banda, ni poden ni han de prescindir de l’escola. El que fa que una comunitat sigui una cosa més que un conjunt o agregat de persones, institucions i entitats són els llaços que vinculen unes i altres en densos entramats relacionals. La connexió i intercomunicació sostinguda entre l’escola i la comunitat possibilita comunitats integrades en les quals l’educació de tots els seus membres és una responsabilitat i un deure assumits de manera col·lectiva. Aquest llibre tracta sobre les relacions entre l’escola i la comunitat, en la doble dimensió apuntada: d’obertura de la institució escolar vers la comunitat i de col·laboració de la resta d’agents de la comunitat amb l’escola, recollint tant experiències i reflexions des de l’escola com des de professionals de la intervenció socioeducativa.

19,0018,05 IVA incluido

Aquest producte té enviament gratuït

Productes digitals no tenen despeses d'enviament

Aquest llibre tracta de la doble dimensió d'obertura de la institució escolar vers la comunitat i de la col·laboració de la resta d'agents d'aquesta comunitat amb l'escola. Experiències i reflexions des de l'escola com des de la intervenció socioeducativa.

Personalització del contingut