La proporción: arte y matemáticas

Biblioteca de Uno - Número: 266 (novembre 09)

ISBN / EAN : 9788478277773 - ISBN / EAN PDF: 9788478278879

Resum

En un moment en què tots els currículums moderns parlen de connectar la matemàtica a la realitat quotidiana i altres competències, és bo reflexionar sobre allò que és específic de les relacions entre la competència artisticocultural i la matemàtica.

Si bé aquest llibre aporta més reflexions sobre la pintura, no es deixa de banda l’arquitectura, el disseny, els mapes, l’ús de les TIC, l’escultura i la música. Es respira a Pitàgores, Barents, Durero, Leonardo da Vinci i Ghyka, però també a Rafel, Botero, Dalí, Oldemburg, Borrás, Van der Lan, Le Corbusier i molts altres artistes. Es decideix parlar de proporcions des del que és geomètric i numèric, perquè és un tema recurrent i fecund en aquesta connexió entre el que és artisticocultural i matemàtic, que ha apassionat a tota la humanitat.

19,5018,52 IVA incluido

Aquest producte té enviament gratuït

Productes digitals no tenen despeses d'enviament

Aquest llibre aporta reflexions sobre la pintura, l'arquitectura, el disseny, els mapes, l'ús de les TIC, l'escultura i la música. S'hi respira a Pitàgores, Barents, Durero; Leonardo da Vinci i Ghyka, però també a Rafael, Botero, Dalí, Oldemburg, Borrás, Van der Lan, Le Corbusier i molts altres artistes. Es decideix parlar de proporcions des del que és geomètric i numèric, perquè és un tema recurrent i fecund en aquesta connexió entre el que és artisticocultural i matemàtic, que ha apassionat tota la humanitat. Adreçat a un públic ampli, amb l'ajuda d'un discurs fàcil i una gran profusió d'imatges, les experiències han estat pensades per convèncer-nos que tots podem connectar, mitjançant les proporcions, l'art i la matemàtica.

Personalització del contingut