Activitats matemàtiques: enumeració i altres reptes

C12 - Número: 487 (abril 22)

ISBN / EAN : 0213-8581

19,99 IVA incluido

Producte digital sense despeses d'enviament

Els nostres continguts en Digital són compatibles amb tots els lectors de llibres electrònics.

Personalització del contingut

Autors

Laia Borrell Sorroche, Marianna Bosch Bosch Casabò, Anna Carballo Márquez, Alex Egea Andrés, Equip Cuidem-nos, Dácil González Martel, Neus Huescar Vinent, Eva Morell Farrús, Ana Murcia Asensio, Ariadna Peiró Fuertes, Juan Carlos Roman Campos, Francisco Sanz Díaz, Natàlia Torrent Queralt, Joan Turu Sánchez, David Vázquez García, Teresa Franquesa Codinach, Nina Hidalgo Farran, Francisca Higueras Martínez, Ana María Lerma Fernández, Mercedes Moya Herrero, Ester Pesudo Marcilla, Marta Rada Cimorra, Esther Sanz de la Cal, María del Mar Bueno Caballero, Andrea Gimeno Real, Ileana Greca, María Martín Títos, Natividad Molina Jiménez, Francisco Javier Murillo Torrecilla, Tomas Ángel Sierra Delgado, Marta Vilar Recasens, Pilar González Moreno, Elena María Lendínez Muñoz, Marga Margalef Sastre, Gonzalo Sánchez Jiménez, Daniel Álvarez Santamaría, Jesús Domingo Segovia, Juan de Dios Fernández Gálvez

Categories

ABP/Aprendizaje basado en problemas/proyectos, Acció comunitària, Acció tutorial, Acción comunitaria, Acción tutorial, Acogida y adaptación, Acolliment i adaptació, Álbum ilustrado, Àlbum il·lustrat, Aprenentatge basat en problemes/projectes, Atenció a les famílies, Atención a las familias, Biblioteca/mediateca, Càlcul, Cálculo, Competència comunicativa, lingüística i audiovisual, Competencia en comunicación lingüística, Competència social i ciutadana, Competencia social y ciudadana, Competencias profesionales del profesorado, Competències professionals del professorat, Coneixement i exploració de l'entorn, Conocimiento y exploración del entorno, Corresponsabilidad, Corresponsabilitat, Desarrollo profesional, Desenvolupament professional, Didáctica de las matemáticas, Didàctica de les matemátiques, Dificultades de aprendizaje, Dificultats d'aprenentatge, Diversidad psíquica y cognitiva, Diversitat psíquica i cognitiva, Educació ètica, Educació per a la sostenibilitat, Educación ética, Educación para la sostenibilidad, Estrategias didácticas de la matemática, Estratègies didàctiques de les matemátiques, Evidencias, export, Figuras relevantes, Figures rellevants, Filosofia de l'educació, Filosofía de la educación, Formació continua del professorat/formació permanent, Formación continua del profesorado/formación permanente, Funció social de l'ensenyament, Función social de la enseñanza, Gestió del canvi, Gestión del cambio, Hogar, Interdisciplinariedad, Interdisciplinarietat, Jocs matemàtics, Juegos matemáticos, Lideratge en centres, Liderazgo en centros, Literatura infantil/juvenil, Llar, Matemáticas de la vida cotidiana, Matemàtiques de la vida quotidiana, Motivació, Motivación, Neurociencias/neuroeducación, Neurociències/neuroeducació, Organització i participació de les famílies, Organización y participación de las familias, Participació, Participación, Poesia, Procès tecnològic, Proceso tecnológico, Programas de educación medioambiental, Programes d'educació medioambiental, Projectes de treball, Proyectos de trabajo, Raonament matemàtic, Razonamiento matemático, Resolució de problemes matemàtics, Resolución de problemas matemáticos, Salud laboral, Salut laboral, Selecció, seqüenciació i temporalització dels continguts, Selección, secuenciación y temporalización de los contenidos, STEM - STEAM, Ús de les TIC (tecnologies), Uso de las TIC (tecnologías)

Paraules clau del producte