Desenvolupament personal del professorat

La docència és una professió molt exigent. Per exercir-la, cada professional ha de posar en joc no només els seus coneixements acadèmics i psicopedagògics, sinó també les habilitats comunicatives i relacionals, i les actituds respecte a altres membres de la comunitat educativa.

El professorat és conscient que no només ensenya, sinó que també modela a través del propi exemple. Per això resulta de vital importància que, malgrat les dificultats i les tensions del dia a dia, tingui cura del seu equilibri emocional.

A la col·lecció Desenvolupament personal del professorat trobaràs temes vinculats amb l’autoconeixement, l’equilibri físic i emocional, la comunicació, la relació a través d’aspectes concrets com són, per exemple, el benestar docent, la cura de la veu i l’ergonomia, el saber comunicar més enllà de les paraules, arribar a acords, ser assertiu i emocionalment competent, la gestió del temps personal i professional…

Destinataris: Desenvolupament personal del professorat està pensat per a tu, ja siguis docent o formador, els temes que planteja, la seva estructura amb esquemes i propostes concretes d’activitats faciliten la seva aplicabilitat a la presa de consciència necessària per al benestar docent.