Micro-macro Referencias

Com fer front a la tasca d’educar? Quin prototip de ciutadans estem formant?

Davant el ventall de dubtes i preguntes que com a pares i educadors se’ns presenten avui dia, la col·lecció Micro-Macro Referències pretén donar resposta a la necessitat de retrobar referents clars que ens orientin i ajudin a la nostra tasca quotidiana.

Suggeriments, reflexions, referents que abracen petites i grans qüestions d’índole filosòfica, sociològica, ètica, moral… vinculades totes elles amb el fet educatiu.

Referències, que són suports per ser, pensar i fer.