La revista Aula d’Innovació Educativa és una revista pensada per cobrir les necessitats de la formació dels mestres i les mestres d’educació primària.
Amb Aula d’Innovació Educativa volem proporcionar als mestres, estudiants i professorat de Grau de Pedagogia i Magisteri i altres agents educatius (psicopedagogs, educadors de temps lliure, orientadors…) eines i recursos per a la millora de la qualitat educativa.
Estem convençuts que la pràctica reflexiva és una de les pedres angulars de lacció educativa. En aquest sentit, a l’Aula d’Innovació Educativa trobareu articles de col·legues de professió que ens expliquen les vostres pràctiques i reflexions. Des de continguts de les diferents àrees (matemàtiques, llengua, literatura, ciències socials i experimentals, música, educació física…) i seqüències formatives globalitzades, passant per metodologies innovadores com STEM, gamificació, aprenentatge servei, projectes, així com temes vinculats a l’educació emocional, inclusió, activisme climàtic, i comptant també amb recursos concrets per tenir idees i propostes que podeu transferir al vostre context.
Pretenem ser un espai d‟intercanvi col·laboratiu on pugueu trobar continguts tant teòrics com pràctics que permetin l‟adaptació al context de cada mestre, de cada educador, de cada aula. El nostre propòsit és contribuir a una educació de tothom i per a tothom, on les bones pràctiques centrades en l’alumnat i amb un enfocament competencial i reflexiu contribueixin a una educació integral i per a la vida.

No s'ha trobat cap producte que coincideixi amb la selecció.