Aula de Secundària té com a objectiu proporcionar als docents ia la resta dels agents educatius instruments i recursos per a la pràctica i altres informacions i novetats per al desenvolupament professional, crear xarxes dintercanvi didees, iniciatives i experiències entre el professorat, promoure lexperimentació i el desenvolupament d’activitats innovadores, proporcionar continguts que permetin traslladar les idees educatives innovadores a altres contextos, mantenir una certa «tensió» entre la teoria i la pràctica que proporcioni als lectors un exercici de pensament crític i que els plantegi, alhora , interrogants que convidin a la reflexió sobre la pròpia pràctica.

Fitxa tècnica

ISSN paper2014-8615 ISSN electrònic2014-8623 Nombre de pàgines 55 Periodicitat Bimestral Subscripció anual 5 revistes + 1 Dosier Graó Etapa Secundària Consell de Direcció Roser Canals (Universitat Autònoma de Barcelona), Ana Cobos (Confederació d'Organitzacions de Psicopedagogia i Orientació d'Espanya), Francisco Díaz (CFR de Pontevedra), Pilar Pérez Esteve (IES La Sènia (València), Fernando Trujillo (Universitat de Granada), Xosé Manuel Dopazo (IES Maruxa Mallo. La Corunya) Direcció Editorial Laia Mestres Salut URL https://www.grao.com/es/aula-de-secundaria