Uno, Didàctica de les Matemàtiques és un punt de trobada entre el professorat i els especialistes de la didàctica de les Matemàtiques, que busquen una eina de coneixement i comunicació que els permeti mantenir actualitzats en la innovació educativa relacionada amb la seva àrea de coneixement.
Què pretén? L’objectiu d’U és contribuir al desenvolupament professional del professorat de matemàtiques proporcionant continguts teòrics i pràctics que facilitin el treball diari a l’aula. El professorat trobarà a Un un espai per a l’autoformació i l’intercanvi de propostes didàctiques que us permet traslladar les idees educatives innovadores a la pràctica escolar. A les seves pàgines es poden trobar continguts específics sobre matemàtiques des d’una mirada interdisciplinària i globalitzadora; propostes basades en metodologies innovadores com STEAM o gamificació i temes com educació matemàtica i desenvolupament sostenible, jocs matemàtics o avaluació de la competència matemàtica.
A qui va dirigida? Un s’adreça a professorat de música de totes les etapes, però especialment al d’educació secundària i batxillerat; professorat i alumnat del Màster de Secundària, el grau de Magisteri i el grau de Pedagogia; a centres de formació del professorat i a bancs de recursos didàctics ia totes aquelles persones que volen descobrir propostes i recursos matemàtics innovadors.

Fitxa tècnica

ISSN paper2014-4784 Nombre de pàgines 88 Periodicitat Trimestral Subscripció anual 4 revistes Etapa Secundària Consell de Direcció Berta Barquero (Universitat de Barcelona) Dinazar Escudero (Professora d'universitat, Mèxic) Jesús Gallardo (Universitat de Màlaga) Tomàs Queralt (Universitat de València) Francisco Rojas (Pontifícia Universitat Catòlica de Xile) Yuly Vanegas (Universitat de Lleida) Consell Editorial Miguel Ángel Montes (Universitat d'Huelva), Pedro Ivars (Universitat d'Alacant), Mariano Real (Centre del Professorat de Sevilla), Norma Violeta Rubio (Pontifícia Universitat Catòlica del Perú), Claudia Vásquez Ortiz (Pontifícia Universitat Catòlica de Xile) Direcció Editorial Laia Mestres Salut URL un.grau.com Catàlegs, directoris i bases de dades CARHUS, CINDOC (ISOC), DIALNET, DIU, ERIH, IN-RECS, LATINDEX, REDINED i RESH