Continguts Gráo

Aprendre i ensenyar en una escola rural portuguesa

En aquest article, s’hi pretén donar a conèixer i comentar certs components del procés d’ensenyament-aprenentatge en una escola rural portuguesa a partir del testimoni d’una professora. Entre altres factors, s’hi analitzen certes «pràctiques», com ara l’ensenyament multinivell, la interdisciplinarietat, l’aprenentatge cooperatiu i l’ensenyament recíproc, la utilització de l’entorn, la vinculació amb la comunitat, la relació propera entre l’ensenyant i l’aprenent i el treball de projecte.

Contingut només disponible per a subscriptors


Accedeix a aquest article individual per només

2.88 IVA incluido

Descobreix tot el nostre contingut sense límits

Des de 9.9 IVA incluido

També us pot interessar: