La Revista Guix. Elements d’Acció Educativa és una revista pensada per cobrir les necessitats de formació dels mestres d’educació primària.
Des del seu naixement, el 1977, Guix. Elements d´Acció Educativa vol proporcionar als mestres, als estudiants i al professorat de Grau de Magisteri i Pedagogia, ia altres agents educatius (psicopedagogs, educadors de lleure, orientadors) eines i recursos per a la millora de la qualitat educativa.
Tenim el convenciment que la pràctica reflexiva és una de les pedres angulars de l’acció educativa. En aquest sentit, Guix. Elements d’Acció Educativa, trobareu articles escrits per col·legues de professió que ens expliquin les seves pràctiques i reflexions. Des de continguts de les diferents àrees (matemàtiques, llengua, ciències experimentals, ciències socials, música, educació física…) i seqüències formatives globalitzades, passant per metodologies innovadores com ara STEM, gamificació, aprenentatge servei, treball per projectes, així com temes vinculats a l’educació emocional, l’escola inclusiva, l’activisme climàtic, la inclusió, fins a recursos concrets per tenir idees i propostes que podeu transferir al vostre context.
Pretenem ser un espai d’intercanvi i col·laboratiu on es pugui trobar tot tipus de continguts teòrics i pràctics que permetin l’adaptació al context de cada mestre, de cada educador, de cada aula. El nostre propòsit és contribuir a una educació de tots i per a tots, on les bones pràctiques centrades a l’alumnat i amb un enfoc competencial i reflexiu contribueixin a una educació integral de l’alumnat i per a la vida.
Más información sobre este texto de origenPara obtener más información sobre la traducción, se necesita el texto de origen
Enviar comentarios
Paneles laterales

Fitxa tècnica

ISSN papel2014-4598 Número de páginas 82 Periodicidad Mensual Suscripción anual 10 revistas + 1 Dosier Graó Etapa Primaria Consejo de Dirección Francisco Imbernón, Gregori Casamayor, Rosa M. Guitart, Artur Parcerisa, Antoni Zabala Consejo Editorial Roser Boix, Coral Elizondo, Birgina Pozo, Mar Romera, Francisco Sanz Dirección Editorial Raül Manzano URL aula.grao.com Catálogos, directorios y bases de datos CARHUS, CINDOC (ISOC), DIALNET, DICE, ERIH, IN-RECS, LATINDEX, REDINED y RESH