Publicitat

Mitjans impresos

Totes les revistes de l’Editorial Graó són publicades en format paper i digital. Els anuncis es mantenen a les dues versions.

La versió digital pot incorporar enllaços directes. L’anunciant ha de proporcionar el document amb tots els elements (enllaços creats).

Revistes Educació Infantil (0-6 anys)

Guix d’infantil (ed. en catalán)

Aula de infantil

Revistes Educació Primària (6-12 anys)

Guix. Elements d’Acció Educativa (ed. en catalán)

Aula de Innovación Educativa

Revista Educació Secundària (12-18 anys)

Aula de Secundaria. Didáctica • Tutoría • Gestión • Orientación

Revista Equips directius

Fórum. Revista d’Organització i Gestió educativa (ed. en catalán)

Revistes de didàctiques específiques (Secundària)

Alambique. Didáctica de las Ciencias Experimentales

Articles. Didàctica de la Llengua i de la Literatura (ed. en catalán)

Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia

Tándem. Didáctica de la Educación Física

Uno. Didáctica de las Matemáticas

Textos. Didáctica de la Lengua y de la Literatura

Eufonía. Didáctica de la Música

Revista per a famílies (0-8 anys)

Viure en Família (ed. en catalan)

Tarifes (paper)

Guix d’Infantil

PÚBLIC

Professorat i especialistes d’educació infantil.

Pedagogs i psicòlegs.

Centres escolars d’educació infantil.

Estudiants de la Facultat d’Educació, Pedagogia i Ciències de l’Educació.

Associacions professionals vinculades a l’educació i la docència.

Organismes oficials.

LLENGUA:

Català

ÀMBIT:

Catalunya, València, Balears

DISTRIBUCIÓ:

Subscriptors (centres escolars i persones)

PERIOCITAT:

Bimestral (5 revistas + 1 dosier)

DIFUSIÓ MITJANA:

3000

LECTORS ESTIMATS:

17.000

PÀGINES:

48

MEDIDAS:

Contracubierta: 270 X 195 mm: 910€

Interior de cubierta: 270 X 195 mm: 675 €

1 Página interior: 270 X 195 mm : 565 €

1/2 página: 240 x 80 mm: 340 €

Aula de Infantil

PÚBLIC

Professorat i especialistes d’educació infantil.

Pedagogs i psicòlegs.

Centres escolars d’educació infantil.

Estudiants de la Facultat d’Educació, Pedagogia i Ciències de l’Educació.

Associacions professionals vinculades a l’educació i la docència.

Organismes oficials.

ÁMBITO:

España y Latinoamérica

DISTRIBUCIÓN:

Suscriptores (centros escolares y personas)

PERIOCIDAD:

Bimestral (5 revistas + 1 dosier)

DIFUSIÓN MEDIA:

3000

LECTORES ESTIMADOS:

17.000

PÀGINES:

48

MEDIDAS:

Contracubierta: 270 X 195 mm: 910€

Interior de cubierta: 270 X 195 mm: 675 €

1 Página interior: 270 X 195 mm : 320 €

1/2 página: 240 x 80 mm: 205 €

Guix. Elements d’Acció Educativa

PÚBLICO

Profesorado y especialistas de educación infantil.

Pedagogos/as y psicólogos/as.

Centros escolares de educación infantil.

Estudiantes de la Facultad de Educación, Pedagogía y Ciencias de la Educación.

Asociaciones profesionales vinculadas a la educación y la docencia.

Organismos oficiales.

LENGUA:

Catalán

ÁMBITO:

Cataluña, Valencia, Baleares

DISTRIBUCIÓN:

Suscriptores (centros escolares y personas)

PERIOCIDAD:

Bimestral (5 revistas + 1 dosier)

DIFUSIÓN MEDIA:

3000

LECTORES ESTIMADOS:

26.000

PÁGINAS:

98

MEDIDAS:

Contracubierta: 270 X 195 mm: 910€

Interior de cubierta: 270 X 195 mm: 675 €

1 Página interior: 270 X 195 mm : 565 €

1/2 página: 240 x 80 mm: 340 €

Aula de Innovación Educativa

PÚBLICO

Profesorado y especialistas de educación infantil.

Pedagogos/as y psicólogos/as.

Centros escolares de educación infantil.

Estudiantes de la Facultad de Educación, Pedagogía y Ciencias de la Educación.

Asociaciones profesionales vinculadas a la educación y la docencia.

Organismos oficiales.

ÁMBITO:

España y Latinoamérica

DISTRIBUCIÓN:

Suscriptores (centros escolares y personas)

PERIOCIDAD:

Mensual (10 revistas + 1 dosier)

DIFUSIÓN MEDIA:

3000

LECTORES ESTIMADOS:

26.000

PÁGINAS:

98

MEDIDAS:

Contracubierta: 270 X 195 mm: 910€

Interior de cubierta: 270 X 195 mm: 675 €

1 Página interior: 270 X 195 mm : 565 €

1/2 página: 240 x 80 mm: 340 €

Aula de Secundaria

PÚBLICO

Profesorado y especialistas de educación infantil.

Pedagogos/as y psicólogos/as.

Centros escolares de educación infantil.

Estudiantes de la Facultad de Educación, Pedagogía y Ciencias de la Educación.

Asociaciones profesionales vinculadas a la educación y la docencia.

Organismos oficiales.

ÁMBITO:

España y Latinoamérica

DISTRIBUCIÓN:

Suscriptores (centros escolares y personas)

PERIOCIDAD:

Bimestral (5 revistas + 1 dosier)

DIFUSIÓN MEDIA:

3000

LECTORES ESTIMADOS:

17.000

PÁGINAS:

58

MEDIDAS:

Contracubierta: 270 X 195 mm: 950€

Interior de cubierta: 270 X 195 mm: 910 €

1 Página interior: 270 X 195 mm : 675 €

1/2 página: 240 x 80 mm: 365 €

Fòrum. Revista d’ Organització i Gestió Educativa

PÚBLICO

Equipos directivos de centros escolares.

Pedagogos/as y psicólogos/as.

Centros de educación infantil, primaria y secundaria.

Estudiantes de la Facultad de Educación, Pedagogía y Ciencias de la Educación.

Asociaciones profesionales vinculadas a la educación y la docencia.

Organismos oficiales.

ÁMBITO:

Cataluña, Valencia y Baleares

DISTRIBUCIÓN:

Suscriptores (centros escolares y personas)

PERIOCIDAD:

Cuatrimestral (3 revistas)

DIFUSIÓN MEDIA:

700

LECTORES ESTIMADOS:

3000

PÁGINAS:

42

MEDIDAS:

Contracubierta: 270 X 195 mm: 630€

Interior de cubierta: 270 X 195 mm: 525 €

1 Página interior: 270 X 195 mm : 315 €

1/2 página: 240 x 80 mm: 210 €

Revistas de didácticas específicas Alambique, Articles, Eufonía, íber, Uno, Tándem, Textos

PÚBLICO

Profesorado especialista de cada materia.

Alambique. Profesorado ciencias experimentales

Articles. Profesorado Lengua y literatura catalana (en catalán)

Íber. Profesorado de ciencias sociales, geografía e historia

Tándem.Profesorado de educación física

Uno. Profesorado de matemáticas

Textos. Profesorado de lengua y de la literatura castellana

Eufonía. Profesorado de música.

Centros de educación secundaria.

Estudiantes de la Facultad de Educación, Pedagogía y Ciencias de la Educación.

Asociaciones profesionales vinculadas a la educación y la docencia.

Organismos oficiales.

ÁMBITO:

España y Latinoamérica

DISTRIBUCIÓN:

Suscriptores (centros escolares y personas)

PERIOCIDAD:

Trimestral (3 revistas)

PÁGINAS:

92

MEDIDAS:

1 Página: 185 x 235 mm. 315€

1/2 página horizontal: 195 x 95 mm. 215 €

Dossier/Dosier

PÚBLICO

Profesorado y especialistas de educación infantil ,primaria y secundaria.

Pedagogos/as y psicólogos/as.

Estudiantes de la Facultad de Educación, Pedagogía y Ciencias de la Educación.

Centros de educación secundaria y centros concertadas (3-18 años)

Estudiantes de la Facultad de Educación, Pedagogía y Ciencias de la Educación.

Asociaciones profesionales vinculadas a la educación y la docencia.

Organismos oficiales

ÁMBITO:

España y Latinoamérica

DISTRIBUCIÓN:

Suscriptores (centros escolares y personas)

PERIOCIDAD:

Anual

DIFUSIÓN MEDIA:

9.000

LECTORES ESTIMADOS:

40.000

PÁGINAS:

92

MEDIDAS:

1 Página: 185 x 235 mm. 1200€

1/2 página horizontal: 185 x 120 mm. 600 €

Viure en Família 

PÚBLICO

Familias con niños de 0 a 8 años.

AMPA y AFA.

ÁMBITO:

Cataluña, Valencia y Baleares 

DISTRIBUCIÓN:

Suscriptores/as. Librerías especializadas 

PERIOCIDAD:

Bimestral (5 revistas + 1 libro)

DIFUSIÓN MEDIA:

6.000

LECTORES ESTIMADOS:

10.000

PÁGINAS:

72

MEDIDAS:

Página entera: 280×210 mm (+3mm sangre)

1 Página interior: 300 €

Anuncios “La Tria” (1/3  39×57 mm): 60 €

Publicación 3/3 (39×187,5 mm): 100 € 

Contracubierta: 500€

Interior de cubierta: 400 €

1/2 página: 130 x 191,5m (sin sangre): 150€

Publicación 2/3 (39×123,5 mm): 80 €