Producció de materials formatius a mida

La producció de materials digitals educatius a les teves mans: des de cursos en línia fins a la producció de manuals interactius tant en format digital com en format paper.

La divisió de producció de materials formatius d’ Interactiva centra la seva raó de ser en el disseny, l’ edició i la preproducció de cursos de formació en línia de formació sobre diferents temàtiques per a diferents institucions públiques o privades. Així mateix, participa en la revisió pedagògica i gestió interna de portals educatius web i organització de pàgines Moodle per a cursos de formació.

Els àmbits dels quals som especialistes i que podrien formar part de la producció de materials formatius són els següents:

L’ ensenyament per competències.

La formació integral de les persones.

La interrelació d’ habilitats i actituds sota un enfocament competencial.

L’ esquema d’ actuació competent.

El disseny de seqüències didàctiques en clau competencial.

Els mètodes per a l’ ensenyament per competències.

L’ avaluació per competències.

Hem treballat en estreta col·laboració amb un gran nombre d’institucions educatives, tant de titularitat pública com privada. Algunes d’ elles són:

Ucf
Fgc
Gobierno De España
Edu Caixa