El Dossier Graó presenta de manera monogràfica continguts relacionats amb les noves tendències d’innovació educativa.
Amb el Dossier Graó pretenem ser punta de llança en continguts educatius i donar a conèixer quins són els temes més candents i de què s’està investigant i implementant a les escoles on la recerca i la innovació ja és un fet, de manera que plantegi als lectors interrogants que convidin a reflexionar sobre la pròpia pràctica pedagògica.
El Dossier manté una mirada polièdrica i transversal en el tractament dels continguts abordant la temàtica concreta des de diferents perspectives i escenaris: des de la vessant teòrica i més conceptual a l’aplicació pràctica aterrant a la realitat de les aules i els centres. En aquest sentit, els Dossier Graó han abordat temes com ara: l’essencialitat de l’escola avui, les evidències científiques, els entorns d’aprenentatge, la personalització dels aprenentatges, la coeducació, el treball col·laboratiu, la convivència, la renaturalització dels espais escolars…
Adreçat a tots els mestres de l’educació reglada, professorat universitari i futurs docents que vulguin conèixer de la mà d’experts, especialistes en la matèria, el marc teòric que convida a la reflexió sobre el tema que s’hi aborda i de la mà de docents de totes les etapes educatives (infantil, primària i secundària) com han implementat les seves experiències en el context escolar, incloent-hi també opinions i reflexions sobre la pràctica, tancant el cercle amb propostes de recursos per ampliar coneixements i saber-ne més.

Fitxa tècnica

ISSN edició impresa2462-5914 ISSN edició en línia 2462-5922 Periodicitat Anual Número de pàgines 92 Edició Editorial Graó d’IRIF, S.L. URL dossiergrao.grao.com