La personalització de l'aprenentatge

Dossier Graó - Número: 3 (maig 18)

ISBN / EAN : 2462-5914

6,02 IVA incluido

Producte digital sense despeses d'enviament

Productes digitals no tenen despeses d'enviament

Els nostres continguts en Digital són compatibles amb tots els lectors de llibres electrònics.

Personalització del contingut

Categories

ABP/Aprendizaje basado en problemas/proyectos, Acció tutorial, Acción comunitaria, Acción tutorial, Aprendizaje significativo / significatividad, Aprendizaje y servicio, Aprenentatge basat en problemes/projectes, Aprenentatge i servei, Aprenentatge significatiu / significativitat, Atenció a la diversitat, Atención a la diversidad, Avaluació, Avaluació de l'alumnat en l'aprenentatge, Competència digital i tractament de la informació, Competencias, Coordinació equip docent, Coordinación equipo docente, Equidad, Estrategias de lectura, Estratègies d'EA/Estratègies internes, Estratègies de lectura, Evaluación, Evaluación del alumnado en el aprendizaje, Formació continua del professorat/formació permanent, Formación continua del profesorado/formación permanente, Funciones y procesos organizativos, Funcions i processos organitzatius, Gestió i organització social de l'aula, Gestión y organización social del aula, Interdisciplinariedad, Interdisciplinarietat, Jocs/Gamificació, Juegos/Gamificación, Lideratge en centres, Liderazgo en centros, Materiales curriculares y recursos didácticos, Materials curriculars i recursos didàctics, Motivació, Motivación, Organització de l'espai, Organización del espacio, Organización y participación de las familias, Personalització dels aprenentatges, Personalización de los aprendizajes, Pla lector, Plan lector, Programació per competències i capacitats, Programación por competencias y capacidades, Projectes de treball, Proyectos de trabajo, Rutinas educativas, Rutines educatives, Talleres, Tallers, Trabajo en equipo del profesorado, Transversalidad, Transversalitat, Tratamiento de la información y competencia digital, Treball en equip del professorat, Ús de dispositius mòbils, Ús de les TIC (tecnologies), Uso de dispositivos móviles, Uso de las TIC (tecnologías), Acció comunitària, Competències, Equitat, Estrategias d'EA/Estrategias internas, Organització i participació de les famílies