La personalització de l'aprenentatge

Dossier Graó - Número: 3 (maig 18)

ISBN / EAN : 2462-5914

0,00 IVA incluido

Despeses d'enviament gratuïtes

Productes digitals no tenen despeses d'enviament

La personalització de l´aprenentatge escolar, una exigència de la nova ecologia de l´aprenentatge

L’article introdueix la visió de la personalització de l’aprenentatge escolar, que constitueix el teló de fons del dossier, situant-la en la tradició de les pedagogies centrades en l’aprenent i destacant, al mateix temps, el salt qualitatiu que introdueix en aquesta tradició. La personalització de l’aprenentatge escolar es presenta com una exigència derivada de la necessitat d’adequar l’educació formal i acadèmica a les característiques de la nova ecologia de l’aprenentatge. Aquesta adequació va molt més enllà d’un canvi en les estratègies pedagògiques, didàctiques o curriculars i requereix la posada en marxa d’actuacions a diferents nivells i àmbits de l’organització, com també el funcionament del sistema educatiu i la participació d’actors diferents. L’article es tanca amb la presentació a grans trets de l’organització del dossier i dels continguts que hi ha.

Personalització del contingut

Categories

ABP/Aprendizaje basado en problemas/proyectos, Acció comunitària, Acció tutorial, Acción comunitaria, Acción tutorial, Aprendizaje significativo / significatividad, Aprendizaje y servicio, Aprenentatge basat en problemes/projectes, Aprenentatge i servei, Aprenentatge significatiu / significativitat, Atenció a la diversitat, Atención a la diversidad, Avaluació, Avaluació de l'alumnat en l'aprenentatge, Competència digital i tractament de la informació, Competencias, Competències, Coordinació equip docent, Coordinación equipo docente, Equidad, Equitat, Estrategias d'EA/Estrategias internas, Estrategias de lectura, Estratègies d'EA/Estratègies internes, Estratègies de lectura, Evaluación, Evaluación del alumnado en el aprendizaje, Formació continua del professorat/formació permanent, Formación continua del profesorado/formación permanente, Funciones y procesos organizativos, Funcions i processos organitzatius, Gestió i organització social de l'aula, Gestión y organización social del aula, Interdisciplinariedad, Interdisciplinarietat, Jocs/Gamificació, Juegos/Gamificación, Lideratge en centres, Liderazgo en centros, Materiales curriculares y recursos didácticos, Materials curriculars i recursos didàctics, Motivació, Motivación, Organització de l'espai, Organització i participació de les famílies, Organización del espacio, Organización y participación de las familias, Personalització dels aprenentatges, Personalización de los aprendizajes, Pla lector, Plan lector, Programació per competències i capacitats, Programación por competencias y capacidades, Projectes de treball, Proyectos de trabajo, Rutinas educativas, Rutines educatives, Talleres, Tallers, Trabajo en equipo del profesorado, Transversalidad, Transversalitat, Tratamiento de la información y competencia digital, Treball en equip del professorat, Ús de dispositius mòbils, Ús de les TIC (tecnologies), Uso de dispositivos móviles, Uso de las TIC (tecnologías)