Vicenç Arnaiz Sancho

Vicenç Arnaiz Sancho

VicençArnaiz Sancho

Sobre mi

Nascut el 1952 a Ciutadella de Menorca. és casat amb na Dolors Oller i té dos fills: en Roger i en Francesc. Llicenciat en Psicologia, ha treballat quasi sempre en l’àmbit de l’educació infantil. Des de 1988 treballa a l’Equip d’Atenció Primerenca de Menorca. És col’laborador habitual de revistes educatives d’àmbit estatal i se’l sol requerir per fer cursos, ponències, seminaris…, centrats en l’àmbit de l’afectivitat i el sofriment dels infants, les oportunitats de la vida familiar, el sentit i els objectius de l’educació, etc. Col’laborador habitual en les diferents revistes educatives de l’Estat, pertany al consell de direcció i al consell assessor de les revistes de l’àmbit educatiu Guix d’infantil i Aula.