Aula d’infantil és un punt de trobada obert i plural per als professionals del 0-6, un espai d’intercanvi, coneixements, opinió, experiències i recursos per a la pràctica.
Què pretén? Integrar pràctica educativa, innovació i la necessària formació docent en aspectes clau relacionats amb les àrees del currículum d’infantil, didàctica general, rutines quotidianes, joc, emocions, avaluació, organització escolar, inclusió, activisme climàtic, col·laboració amb les famílies… sense oblidar els avenços en psicologia cognitiva relacionats amb les neurociències i les evidències científiques.
A qui s’adreça? A persones interessades en leducació infantil: mestres i mestres de 0-3 i de 3-6 anys, a professorat i alumnat universitari de Grau dinfantil i de Formació Professional, a moviments de renovació i innovació pedagògica, a persones que es preparen per a oposicions, col·lectius o entitats relacionats amb la primera infància.
Aula d’infantil: un espai pensat per a professionals de l’educació infantil (0-3 i 0-6 anys)

Fitxa tècnica

ISSN paper1577-5615 ISSN electrònic 2014-4628 Número de pàgines 52 Periodicitat Bimestral Subscripció anual 5 revistes + 1 Dosier Graó Etapa Infantil Consell de Direcció Vicenç Arnaiz Sancho, Cristina Elorza Ibáñez de Gauna, Sandra Mediavilla, Montserrat Pedreira, M. Àngels Ruiz de Velasco Direcció Editorial Cinta Vidal URL aulainfantil.grao.com