Antoni Zabala Vidiella

Antoni Zabala Vidiella

AntoniZabala Vidiella

Sobre mi

Llicenciat en filosofia i ciències de l’educació. Director de l’Institut de Recursos i Investigació de la Formació, GRAÓ. Director de ZDP edicions digitals. Director de la revista AULA de Innovación Educativa. Fundador del Campus Virtual d’Educació de la Universitat de Barcelona. Cofundador i membre del Consell de Redacció de la revista ì GUIX. Exassessor del Ministeri d’Educació en l’elaboració dels dissenys curriculars i en els plans de formació del ì professorat. Assessor psicopedagògic de centres i administracions ì educatives. Collaborador del Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació de la Universitat de Barcelona. Professor/assessor dels Instituts de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Autor d’articles i llibres sobre didàctica en general i específica: – Didàctica de les ciències socials – Comprensió i percepció del temps històric – Representació gràfica de l’espai – Mètodes globalitzats i enfocament globalitzador – Variables metodològiques de la pràctica educativa – Desenvolupament curricular: projectes curriculars de ì centre i programació de l’aula – Constructivisme i les seves implicacions didàctiques – Pautes i criteris per a l’anàlisi de materials ì curriculars – Avaluació formativa – Ensenyament dels continguts procedimentals – Formació permanent del professorat – Aprendre i ensenyar competències – Les TIC a l’aula