Evidències científiques per millorar la pràctica docent

Dossier Graó - Número: 5 (febrer 20)

ISBN / EAN : 2462-5914

14,00 IVA incluido

Despeses d'enviament gratuïtes

Productes digitals no tenen despeses d'enviament

Personalització del contingut

Categories

Avaluació de centres, Avaluació de l'acció docent, Calidad educativa, Competència artística i cultural, Competencia artística y cultural, Competència comunicativa, lingüística i audiovisual, Competencia en comunicación lingüística, Competència en el coneixement i la interacció amb el món natural, Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo natural, Competència matemàtica, Competencia para aprender a aprender, Competència per aprendre a aprendre, Competència social i ciutadana, Competencia social y ciudadana, Desarrollo profesional, Desenvolupament professional, Didàctica de l'expressió corporal i de l'educació física, Didáctica de la expresión corporal y de la educación física, Didáctica de las ciencias y del conocimiento del medio, Didáctica de las matemáticas, Didàctica de les ciències i del coneixement del medi, Didàctica de les matemátiques, Didàctica general i metodologia general, Didáctica general y metodología general, Educació moral, Educación moral, Enseñanza-Aprendizaje. Estilos/procesos internos de enseñanza-aprendizaje., Ensenyament-Aprenentatge. Estils/processos interns d'ensenyament-aprenentatge., Evaluación de centros, Evaluación de la acción docente, Formació i desenvolupament del professorat, Formació inicial del professorat, Formación inicial del profesorado, Formación y desarrollo del profesorado, Investigació educativa, Investigación educativa, Neurociencias/neuroeducación, Neurociències/neuroeducació, Organització i gestió de centres, Organización y gestión de centros, Qualitat educativa, Rúbricas, Rúbriques, Sistemas de indicadores, Sistemes d'indicadors, Transversalidad, Transversalitat