Jesús Viñas i Cirera

Jesús Viñas i Cirera

JesúsViñas i Cirera

Sobre mi

Jesús Viñas Cirera, llicenciat en Psicologia, especialitzat en Psicopedagogia, amb experiència docent a primària i secundària i inspector d’educació, és coordinador de l’Àrea d’Atenció a la Diversitat i Orientació de la Inspecció d’Educació i membre de la Comissió sobre la Interculturalitat creada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. També és formador de cursos de mediació i resolució de conflictes, d’organització de centres, de treball en equip, etc. Ha col·laborat en les obres La organización del espacio y del tiempo en el centro educativo (1997) i Construir la escuela intercultural. Reflexiones y propuestas para trabajar la diversidad étnica y cultural (1999). Ha publicat nombrosos articles relacionats amb l’organització i gestió de centres, l’avaluació i la inspecció educativa.