Javier Onrubia Goñi

Javier Onrubia Goñi

JavierOnrubia Goñi

Sobre mi

Onrubia Goñi és doctor en Psicologia i professor del Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació de la Universitat de Barcelona. El seu treball d’investigació se centra en la comprensió dels processos d’interacció a l’aula i, en particular, de les formes en què els professors recolzen els processos de construcció de coneixement que realitzen els alumnes en els períodes d’ensenyament i aprenentatge. És autor de nombroses publicacions en revistes científiques i professionals de l’àmbit psicològic i educatiu, i ha desenvolupat diferents activitats de formació permanent relacionades amb l’adaptació del currículum vitae i l’atenció a la diversitat. Onrubia és professor de la Universitat de Barcelona. La seva activitat d’investigació se centra actualment en els processos d’interació, comunicació i aprenentatge en entorns educatius presencials, semipresencials i en línia, i en la innovació de la docència universitària.