Àngel Alsina i Pastells

Àngel Alsina i Pastells

ÀngelAlsina i Pastells

Sobre mi

Catedràtic de Didàctica de les Matemàtiques de la Universitat de Girona. Les seves línies d’investigació estan centrades en l’ensenyament i l’aprenentatge de les matemàtiques a les etapes d’educació infantil i primària, i a la formació del professorat.

https://www.grao.com/es/autor/alsina-i-pastells-angel-13108