Educación matemática y buenas prácticas

Infantil, primaria, secundaria y educación superior

Biblioteca de Aula - Número: 257 (abril 09)

ISBN / EAN : 9788478276950 - ISBN / EAN PDF: 9788478277407 - ISBN / EAN EPUB: 9788499806983

ePremium Libros

25,5024,22 IVA incluido

Despeses d'enviament gratuïtes

Productes digitals no tenen despeses d'enviament

Per comprendre millor els processos d'ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques. Com crear i gestionar entorns d'aula motivadors per al professorat i l'alumnat. Experiències relatives a la pràctica; als valors i les emocions; als canvis, a les noves tecnologies, etc.

Personalització del contingut

Resum

Cada capítol, centrat en una etapa educativa, suggereix com crear i gestionar entorns d’aula motivadors tant per a l’alumnat com per al professorat. Es recullen, així, en aquestes pàgines, diferents experiències d’aula que plantegen qüestions relatives a l’ús del context real en el desenvolupament de pràctiques matemàtiques escolars; al paper dels valors i les emocions en l’aprenentatge matemàtic d’alumnes de diferents edats; als canvis en l’ensenyament de continguts matemàtics específics quan es dóna prioritat al diàleg; a la influència de les noves tecnologies en les formes de participació i comunicació o a la necessitat de relacionar disciplines treballades habitualment per separat.

En tots el casos, es tracta de qüestions de gran rellevància que  mostren d’una manera concreta i amena amb la doble finalitat d’aportar recursos i generar reflexions sobre la pròpia pràctica professional.