Continguts Gráo

Desenvolupar el talent directiu

Desenvolupar el talent directiu és una demanda habitual de moltes organitzacions. Necessitem bons caps, directius competents i cadenes de comandament sòlides. Però, què és el talent directiu? I, en tot cas, és possible formar-se en ser bon cap?

Aquest article fa una aproximació a comprendre el concepte de directiu sense tenir en compte les funcions i les tasques que sovint se li encomanen i analitzant, per contra, el concepte de rol i les responsabilitats que s’associen als llocs de comandament. A partir d’aquesta mirada es proposarà una estructura de coneixements i unes metodologies docent…

També us pot interessar: