Continguts Gráo

Educació sí, però infantil.

Aquest article ofereix una invitació a reflexionar sobre el significat i l’abast de l’educació infantil i sobre les perspectives professionals dels docents i les docents, esbossant un futur d’esperances per a l’educació infantil en el nou mil·lenni.

També us pot interessar: