Continguts Gráo

Elaborar y hacer evolucionar dispostivos de diferenciación

Elaborar i fer evolucionar dispositius de diferenciació és una de les competències clau que contribueix a redefinir el model d’ensenyament. En aquest capítol se’n defineixen les característiques principals, les quals passen per fer front a l’heterogeneïtat en el mateix grup classe, compartimentar, estendre la gestió de classe, practicar un suport integrat treballant amb els alumnes i desenvolupar la cooperació entre ells per formar sinergies.

També us pot interessar: