Continguts Gráo

Familia y escuela: estrategias para una relación constructiva

L’escola i la família tenen com a objectiu comú l’educació de les persones en les primeres etapes de la vida. Entenem la col·laboració entre l’escola i les famílies dels alumnes com un procés de construcció compartida en què adquireix una importància fonamental la creació i el manteniment de la relació. En l’epistemologia sistèmica s’ha trobat un marc conceptual útil, tant per comprendre i potenciar els elements que enriqueixen la comunicació mútua entre l’escola i la família com per trobar camins que afavoreixin una relació constructuva, elements que es tracten amb profunditat en aquest ca…

Contingut només disponible per a subscriptors


Accedeix a aquest article individual per només

5.76 IVA incluido

Descobreix tot el nostre contingut sense límits

Des de 0 IVA incluido

També us pot interessar: