Continguts Gráo

Poemas a la carta

Aquesta experiència ha estat duta a terme amb nens i nenes del cicle superior de primària de l’escola Estel, de Barcelona. L’activitat és extensible a alumnes més petits o més grans. En funció de l’edat i de les capacitats personals de cadascú, els poemes seleccionats hauran de ser més curts o més llargs, més fàcils o més complexos. L’objectiu principal és aconseguir millorar l’expressió oral, aspecte molt present a les aules, però alhora poc treballat.

També us pot interessar: