Continguts Gráo

Tutorías

L’activitat tutorial té entre les seves finalitats la de prevenir/resoldre problemes que puguin afectar el rendiment i el desenvolupament personal de l’alumne, a més de ser un espai privilegiat per aprofundir en l’empatia i el coneixement mutu entre professor i alumnes. D’això es parla en aquest capítol.

També us pot interessar: