Continguts Gráo

Una experiència interdisciplinària sobre música, emoció i motivació

La música activa emocions i, com a conseqüència, té un gran poder de motivació que es pot utilitzar en l’aprenentatge de les altres assignatures. El treball interdisciplinari permet utilitzar recursos d’una assignatura, com ara la música, en altres matèries. En aquest cas, la música i l’emoció que suscita s’utilitzen per millorar l’aprenentatge de les diverses àrees acadèmiques a través d’un treball interdisciplinari.

També us pot interessar: