Montessori a primària / Montessori en primaria (30h)

Cursos 30h

Resum

30h | Reconegut | Bonificable

Descripció
El curs pretén introduir als i les docents en quina resposta educativa dona l’enfocament de la doctora Montessori per satisfer les necessitats d’autoconstrucció de les nenes i nens de 6 a 12 anys. Per aconseguir-ho, s’analitzen les bases psicològiques i teòriques, es descriu la pràctica a l’aula i s’introdueix el currículum en totes les àrees, oferint exemples de materials i activitats concretes en cada àrea i fent propostes de millora adaptades a la situació particular de cada mestre/a.

Tutoritzat per Dani Cañigueral, formador internacional AMI amb més de 20 anys d’experiència fent de guia Montessori a primària.

Metodologia
El procés d’aprenentatge del curs es durà a terme mitjançant la plataforma Moodle. Es combinaran sessions en directe (utilitzant  Zoom) on hi haurà intervencions de l’especialista del tema a tractar, amb treball independent i/o en grup directament al Moodle, així com visualitzacions de vídeos, lectures bibliogràfiques comentades i activitats individuals. A més, tots els cursos disposaran d’un apartat de familiarització amb l’entorn de l’aula (Moodle), així com una guia didàctica i un fòrum de comunicació general.  

Certificació
En finalitzar el curs els alumnes rebran un certificat de realització del mateix. Els alumnes que siguin docents de Catalunya podran descarregar-se el certificat des de la intranet de l’XTEC. La resta d’alumnes rebran un certificat emès per l’Associació Graó per a la Formació.

VOLS MÉS INFORMACIÓ?

Personalització del contingut