Recursos para el 0-3 - Laura Lladós

Cursos 30h

Resum

30h | Reconegut pel Dep. d’Educació | Bonificable

Descripció

Aquest curs de 30h gira al voltant de la figura del docent i el seu rol a l’aula del 0-3, remarcant la seva important tasca i oferint-li diferents recursos i estratègies que l’ajudin en el seu dia a dia a l’aula d’infantil.

En aquest sentit, el curs aborda en un primer moment el paper de l’adult en aquesta etapa, per després passar a mostrar i analitzar diferents recursos a partir de situacions quotidianes a l’aula o a l’escola i com poden afrontar-les, tals com: els conflictes a l’aula del 0-3, el disseny d’espais generadors d’aprenentatges i diferents estratègies de documentació de la pràctica educativa.

Metodologia
El curs està conformat per quatre unitats didàctiques. El contingut del curs se li presenta a l’alumne a través d’activitats i el material conceptual (lectures d’articles, de capítols de llibres, visionats de vídeos, d’imatges, etc.) apareix com a recurs, necessari i significatiu, per resoldre-les.

La seqüència formativa es divideix en activitats d’ensenyament-aprenentatge, que promouen el procés d’autoreflexió i garanteixen l’assoliment dels objectius d’aprenentatge previstos. Aquesta seqüència presenta dos tipus d’activitats en funció del tipus de treball que requereixin per part de l’alumne: algunes són autoformatives amb retroacció i altres impliquen seguiment i feedback per part del tutor i companys de curs.

Certificació
En finalitzar el curs els alumnes rebran un certificat de realització del mateix. Els alumnes que siguin docents de Catalunya podran descarregar-se el certificat des de la intranet de l’XTEC. La resta d’alumnes rebran un certificat emès per l’Associació Graó per a la Formació.

VOLS MÉS INFORMACIÓ?

Personalització del contingut